Jumlah penduduk perkecamatan dikabupaten bengkalis 2021

NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN RT RW LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH JUMLAH KK WAJIB_KTP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  KAB. BENGKALIS   3.868 1.117  310.146      296.033  606.179 174.656 415.510
                   
1 BENGKALIS KOTA BENGKALIS 16 6      2.838          2.868      5.706 1.710 4.117
    DAMON 20 6      2.781          2.716      5.497 1.716 3.959
    RIMBA SEKAMPUNG 20 4      2.682          2.635      5.317 1.646 3.816
    KELAPAPATI 24 7  4.152      4.027      8.179 2.475 5.733
    PEDEKIK 18 8      1.503          1.459      2.962 881 2.033
    PANGKALAN BATANG 28 6      1.352          1.318      2.670 802 1.910
    SEBAUK 14 4         697             637      1.334 397 939
    TELUK LATAK 17 5      1.240          1.244      2.484 727 1.775
    MESKOM 20 8         933             947      1.880 581 1.331
    SENGGORO 21 8      4.175          3.999      8.174 2.421 5.607
    AIR PUTIH 9 4      1.903          1.844      3.747 1.080 2.522
    SEI ALAM 17 6      1.407          1.324      2.731 792 1.831
    PENAMPI 16 5         833             773      1.606 475 1.057
    TEMERAN 20 8        842             787      1.629 482 1.160
    PENEBAL 16 4     1.032             960      1.992 581 1.394
    PEMATANG DUKU 21 6     1.112          1.130      2.242 683 1.558
    KETAM PUTIH 14 4   887   897  1.784 517 1.256
    KELEMANTAN 11 4         540             481      1.021 291 671
    SEKODI 14 7         921             836      1.757 562 1.224
    WONOSARI 24 15      4.459          4.423      8.882 2.613 6.144
    KUALA ALAM 15 6      1.147          1.102      2.249 649 1.523
    KELEBUK 7 2         513             464        977 309 689
    PALKUN 8 4         531             449        980 286 681
    SUNGAI BATANG 12 6         784             736      1.520 441 1.059
    PRAPAT TUNGGAL 12 6         632             618      1.250 384 873
    SIMPANG AYAM 8 4         618             563      1.181 349 826
    SENDERAK 8 3         828             710      1.538 427 1.046
    KELEMANTAN BARAT 8 3         540             509      1.049 306 701
    DAMAI 9 4         794             787      1.581 450 1.039
    PANGKALAN BATANG BARAT 13 3         923             919      1.842 545 1.265
    PEMATANG DUKU TIMUR 13 6         732             702      1.434 460 1.062
    KEC. BENGKALIS 473 172 44.331 42.864 87.195 26.038 60.801

 

Download Dokumen